Liệt kê những sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan trọng trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ, sau đó viết một văn bản tóm tắt đoạn trích (khoảng 10 dòng)

Nội dung
  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Liệt kê những sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan trọng trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ, sau đó viết một văn bản tóm tắt đoạn trích (khoảng 10 dòng).

Bài làm:

Tham khảo: Tại đây (https://tech12h.com/de-bai/hay-neu-len-nhung-su-viec-tieu-bieu-va-cac-nhan-vat-quan-trong-trong-doan-trich-tuc-nuoc-vo)

Chủ đề liên quan