Listen and read Unit 12: A vacation abroad

 • 1 Đánh giá

Phần Listen and read sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc với chủ đề "A vacation abroad" (Một kì nghỉ ở nước ngoài), đồng thời bạn học cần chú ý nghe băng để luyện cách phát âm các từ mới. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • Listen and read

LISTEN AND READ – UNIT 12: A VACATION ABROAD

 • Mrs. Smith: Hello.
 • Mrs. Quyen: Sandra, it’s Quyen. I’m calling from Ha Noi.
 • Mrs. Smith: Hello. Quyen. This is a nice surprise!
 • Mrs. Quyen: Thanh and I are coming to San Francisco on Monday.
 • Mrs. Smith: That’s wonderful! Would you like to come and stay with us while you're in town?
 • Mrs. Quyen: That’s verv kind of you. but we’re comine on a tour. Our accommodation is included in the ticket price.
 • Mrs. Smith: Then you must come over for dinner one nieht.
 • Mrs. Quyen: Yes. we’d love to but we'll only be in town for three nights. We leave on the 28th.
 • Mrs. Smith: Are you free on Tuesday evening?
 • Mrs. Quyen: No. I’m soing out that night, but I’m not busy the following evening.
 • Mrs. Smith: What about Thanh? Will he come with you?
 • Mrs. Quyen: No. Unfortunately, he has a business meeting in the evening.
 • Mrs. Smith: Oh dear. He’s always working. Well, I'll pick you up at your hotel. Shall we say seven o’clock?
 • Mrs. Quyen: That sounds fine. Thanks, Sandra. See you then.
 • Mrs. Smith: Bye.

Dịch:

 • Bà Smith: Xin chào.
 • Bà Quyên: Sandra. Quyên đây. Mình gọi từ Hà Nội.
 • Bà Smith: Chào Quyên. Thật là ngạc nhiên.
 • Bà Quyên: Thanh và mình sẽ đi San Francisco vào Thứ Hai.
 • Bà Smith: Thật tuyệt! Bạn đến ở nhà mình trong thời gian ở thăm thành phố nhé? Bà Quyên: Bạn thật là tử tế quá, nhưng mình đang đi du lịch. Chỗ ờ của bọn mình đã được tính vào giá vé.
 • Bà Smith: Vậy thì bạn phải ghé về ăn cơm tối với mình một bữa.
 • Bà Quyên: Mình rất muốn nhưng bọn mình chỉ ở thành phố có 3 đêm. Mình sẽ đi vào ngày 28.
 • Bà Smith: Thế tối Thứ Ba bạn có rảnh không?
 • Bà Quyên: Không, tối đó mình sẽ đi chơi, nhưng mình rảnh tối hôm sau.
 • Bà Smith: Thế còn Thanh? Anh ấy có đi với bạn không?
 • Bà Quyên: Không. Thật không mayr anh ẩy bận họp vào buổi tối.
 • Bà Smith: Ôi trời! Anh ấy lúc nào cũng công với việc. Thôi được, mình sẽ đến khách sạn đón bạn. Chúng mình hẹn nhau 7 giờ nhé?
 • Bà Quyên: Tuyệt, cám ơn bạn, Sandra. Hẹn gặp bạn nhé.
 • Bà Smith: Tạm biệt!

1. Complete Mrs. Quyen's schedule. (Hãy hoàn thành bảng thời gian biểu của bà Quyên.)

Giải:

DATE (Ngày)

Monday 25 (Thứ hai ngày 25)

Tuesday 26 (Thứ ba ngày 26)

Wednesday 27 (Thứ tư ngày 27)

Thursday 28 (Thứ năm ngày 28)

SCHEDULE (lịch trình)

Coming to San Francisco (Đi đến San Francisco)

Going out (ra ngoài)

Having dinner with the Smiths (Ăn tối với gia đình Smith)

Leaving San Francisco (Rời San Francisco)


2.Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

Giải:

 • a) Will Mrs. Quyen and her husband stay at Mrs. Smith’s house? Why? Why not? (Bà Quyên và chồng bà có ở lại nhà bà Smith không? Tại sao? Tại sao không?)
  => No, they won't. Because they will stay at a hotel. (Không. Vì họ sẽ ở lại một khách sạn.)
 • b) Will Mrs. Quyen’s husband have dinner with the Smiths? Why (not) ? (chồng của Bà Quyên có ăn tối với gia đình Smith không? Tại sao (không) ?)
  => No. he won’t. Because he will have a business meeting in the evening. (Không. Vì ông ấy sẽ có cuộc họp vào buổi tối.)
 • c) How will Mrs. Quyen go to Mrs. Smith’s house? (Bà Quyên sẽ đến nhà bà Smith như thế nào?)
  => Mrs. Smith will pick her up at her hotel. (Bà Smith sẽ đón bà ấy ở khách sạn.)

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021