Lời giải Bài 5 Đề thi thử trường THPT chuyên Đà Nẵng

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 5:

Đề ra :

Tìm nghiệm nguyên của phương trình : .

Lời giải chi tiết :

Ta có : .

<=>

<=>

<=>

Do và x, y thuộc Z nên xảy ra hai trường hợp:

TH 1 :

<=>

<=>

Hoặc

<=>

TH 2 :

<=> ( loại )

Vậy phương trình có hai nghiệm nguyên (x;y) {(3;2); (2;3) } .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021