Lời giải câu 1- chuyên đề đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

  • 1 Đánh giá

Câu 1(Đề minh họa của Bộ lần 3): Hàm số có đồ thị như hình bên. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số $y=|x-2|(x^{2}-1)$?

Bài làm:

Giải: Đáp án A

Ta có .

Đồ thị hàm số (màu xanh) là đồ thị đối xứng với đồ thị hàm số $y=(x-2).(x^{2}-1)$ (màu đỏ) qua trục Ox.

Đồ thị hàm số lấy trong khoảng $x \geq 2$ và đồ thị hàm số $y=-(x-2)(x^{2}-1)$ lấy trong khoảng x

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021