Hướng dẫn giải câu 4- Một số bài tập liên quan đến hình vẽ đồ thị hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trong các hàm số được cho bởi các đồ thị sau, hàm số nào đồng biến trên ?

Bài làm:

Đáp án: C

Loại đáp án A do TXĐ .

Để hàm số đồng biến trên thì đồ thị của nó phải đi lên từ trái qua phải nên đáp án đúng là C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021