Lời giải câu 4- Phát triển từ đề thi minh họa THPT Quốc gia lần 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SD tạo với (SAC) một góc bằng . Tính thể tích V của khối chóp SABCD.

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Giải: Đáp án A.

Gọi O là tâm hình vuông ABCD, ta có

.

Xét tam giác SOD vuông tại O ta có

.

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021