Lời giải câu 1- chuyên đề một số công thức tính nhanh bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 3a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp đã cho.

Bài làm:

Gọi O là tâm của hình vuông ABCD, suy ra .

Xét tam giác SAO vuông tại O ta có

Áp dụng công thức .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021