Lời giải câu 2, 3, 4 chuyên đề một số công thức tính nhanh bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Cho tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA=a, OB=2a, OC=2a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC.

Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, AB=a và . Cạnh bên SA=2a và vuông góc với đáy (ABC). Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

Câu 4: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông. SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SC=2a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp trên.

Bài làm:

Câu 3: Tam giác OBC vuông tại O nên .

.

Áp dụng công thức ta có .

Câu 4:Áp dụng Định lí cos ta có

Ta có .

Áp dụng công thức ta có

Câu 5: , $h=SA$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021