Hướng dẫn giải câu 3- Một số bài tập liên quan đến hình vẽ đồ thị hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Cho hàm số có dạng như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Đáp án: D

Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang $y=b>0$.

Mặt khác, ta thấy dạng đồ thị là đường cong đi lên từ trái sang phải nên hàm số đồng biến trên khoảng xác định của nó hay .

Vậy a>0, b<0, c-ab>0.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021