Lời giải dạng 1 chuyên đề SỐ PHỨC môn toán ôn thi THPT quốc gia

  • 1 Đánh giá

DẠNG 2:

Câu 1: Tìm quỹ tích các điểm biểu diễn số phức $z$ thỏa mãn

  1. là số thực

Câu 2: Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức trong đó $|z-1| \leq 2$

Câu 3: Giải hệ phương trình sau với là ẩn số $\left\{\begin{matrix} |z-1-4i|=3\\ \left| \frac{z+3+2i}{z+\frac{3}{2}-i} \right|=2\\ \end{matrix}\right.$

Bài làm:

Câu 1

Cách 1:

.

Cách 2: Sử dụng máy tính bằng cách nhấn MODE 2 để chuyển sang chế độ CMPLX. Nhấn SHILF ENG để viết i, nhấn SHILF hyp để tính môđun.

Câu 2

  1. .
  2. .
  3. .

Câu 3

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021