Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra khí sunfuro. Đây là một chất khí độc, có mùi hắc gây ho, là một trong các khí gây ra hiện tượng mưa axit

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra khí sunfuro (SO2). Đây là một chất khí độc, có mùi hắc gây ho, là một trong các khí gây ra hiện tượng mưa axit.

a, Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b, Tính thể tích khí SO2 tạo ra và thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 3,2 gam lưu huỳnh ( biết các khí đo ở đktc; trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích)

Bài làm:

a, Phương trình hóa học:

b, (mol)

Theo phương trình hóa học: 1 mol S tác dụng với 1 mol O2 tạo ra 1 mol SO2

0,1 mol S tác dụng với 0,1 mol O2 tạo ra 0,1 mol SO2

Thể tích khí SO2 tạo ra là:

Thể tích khí O2 cần dùng là:

Vkk = 2,24 : 20% = 11,2 (l)

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST