Mục đích của văn bản tường trình là gì?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập về văn bản tường trình

a) Mục đích của văn bản tường trình là gì?

Bài làm:

Khi có một sự việc xảy ra (gây hậu quả xấu) khiến cho người có trách nhiệm (hoặc cấp có thẩm quyền) phải xem xét, người liên quan đến sự việc đó phải viết bản tường trình để trình bày một cách tường tận, rõ ràng sự việc diễn ra, đồng thời phải nêu rõ mức độ trách nhiệm của mình.

Vậy, văn bản tường trình là loại văn bản trình bày để người có trách nhiệm hoặc cấp có thẩm quyền hiểu đúng bản chất sự việc, mà sự việc ấy có liên quan đến người viết tường trình.

  • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021