Nêu các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Nêu các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

Bài làm:

Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta:

  • Điểm công nghiệp: Là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó gồm 1, 2, 3 xí nghiệp được phân bố ở nơi gần nguồn nguyên, nhiên liệu.
  • Khu công nghiệp: Là khu vực có ranh giới nhất định, có kết cấu hạn tầng tương đối tốt và sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
  • Trung tâm công nghiệp: Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn.
  • Vùng công nghiệp: Đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021