Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng?

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng?

Bài làm:

a, Hiện trạng và sử dụng tài nguyên đất

  • Nước ta đang có 12,7 triệu ha Diện tích đất có rừng, có 9,4 triệu ha đất sử dụng nông nghiệp. Ngoài ra, còn có 5,35 triệu ha đất chưa sử dụng.

b, Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất

  • Hạn chế xói mòn đất ở vùng đồi núi
  • Bảo vệ và phát triển rừng
  • Có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp
  • Thâm canh, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất
  • Bón phân cải tạo thích hợp
  • Định canh định cư cho nhân dân miền núi
  • Chống ô nhiễm đất do các chất hóa học
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12