Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí? Nêu một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí? Nêu một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua?

Bài làm:

- Nước ta cần phải phân bố lại dân cư là bởi vì:

  • Thứ nhất, dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa đồng bằng và miền núi, thành thị và nông thôn (tự nêu dẫn chứng).
  • Thứ hai, mật độ dân số nước ta không đồng đều giữa các vùng miền (tự nêu dẫn chứng)
  • Thứ ba, chính sự phân bố không đồng đều đã ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng lao động và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.

=> Phân bố lại dân cư ở nước ta là điều cần thiết và cấp bách.

- Một số phương hướng và giải pháp :

  • Tuyên truyền và thực hiện kế hoạch hóa gia đình với khẩu hiệu: “ mỗi gia đình chỉ nên dừng lại một đến hai con để nuôi dạy cho tốt”.
  • Quy hoạch lại và chuyển dịch cơ cấu dân số thành thị và nông thôn
  • Khuyến khích người dân đến các cùng còn thưa dân để khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế.
  • Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu lao động ra nước ngoài.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12