Nêu những điểm chung của các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản ở nước ta?

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Nêu những điểm chung của các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản ở nước ta?

Bài làm:

Những điểm chung của các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản:

 • Đều là những ngành quan trọng (Công nghiệp trọng điểm), có vai trò to lớn cả về kinh tế và xã hội.
 • Tuy có những hạn chế nhưng đều có thể mạnh phát triển lâu dài.
 • Các ngành đều khai thác được lợi thế của mình và phát triển mạnh. Đó là:
  • Ngành công nghiệp năng lượng:
   • Tài nguyên dồi dào: than, dầu khí, thủy năng…
   • Thị trường rộng lớn
   • Công nghiệp năng lượng được đầu tư và đi trước một bước…
  • Ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản:
   • Nguyên liệu tạo chỗ phong phú
   • Thị trường tiêu thụ rộng lớn
   • Được quan tâm phát triển, thu hút đầu tư, nguồn lao động dồi dào…
  • Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng:
   • Nguồn lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm
   • Thị trường tiêu thụ rộng lớn
   • Được quan tâm phát triển, thu hút đầu tư…
 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021