Những biểu hiện của biến đổi khí hậu. Tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống con người.

  • 1 Đánh giá

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Hoạt động 1: Tìm hiểu về biến đổi khí hậu và những việc nên làm để giảm thiếu biến đổi khí hậu

1. Quan sát hình ảnh để chỉ ra:

• Những biểu hiện của biến đổi khí hậu.

• Tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống con người.

2. Thảo luận những việc nên làm và không nên làm để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu

Gợi ý:

Những việc nên làm:

- Trồng và chăm sóc cây xanh

+ Bảo vệ rừng

+ Tăng cường đi bộ, đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm bớt khí thải.

+ …

Những việc không nên làm:

+ Đốt phá rừng, khai thác rừng bừa bãi.

+ Lãng phí điện, nước.

+ Sử dụng nhiều túi nilon

+ …

3. Em làm được những việc gì để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu?

Bài làm:

1. Quan sát hình ảnh để chỉ ra:

• Những biểu hiện của biến đổi khí hậu: 2,3

• Tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống con người: 1,4

2. Thảo luận những việc nên làm và không nên làm để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu

Những việc nên làm:

- Trồng và chăm sóc cây xanh

+ Bảo vệ rừng

+ Tăng cường đi bộ, đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm bớt khí thải.

+ Vứt rác đúng nơi quy định

Những việc không nên làm:

+ Đốt phá rừng, khai thác rừng bừa bãi.

+ Lãng phí điện, nước.

+ Sử dụng nhiều túi nilon

+ Chặt phá cây rừng.

3. Em làm được những việc để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu:

- Bảo vệ rừng.

- Tăng cường đi bộ, đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm bớt khí thải.

- Vứt rác đúng nơi quy định

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức