Nội dung chính bài: So sánh

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " So sánh". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 6 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

So sánh là sự đối chiếu sự vật, sự việc với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm:

 • Vế A (tên sự vật, con người được so sánh).
 • Vế B. (tên sự vật, con người được so sánh với vế A).
 • Từ ngữ chỉ phương tiện so sánh.
 • Từ so sánh.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. So sánh là gì?

 • So sánh là biện pháp tu từ sử dụng nhằm đối chiếu các sự vật, sự việc này với các sự vật, sự việc khác giống nhau trong một điểm nào đó với mục đích tăng gợi hình và gợi cảm khi diễn đạt.
 • Ví dụ:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

=>“Công cha” được so sánh với “núi Thái Sơn”, “nghĩa mẹ” được so sánh với “nước trong nguồn”

II. Cấu tạo của phép so sánh

 • Phương diện so sánh có thể lộ rõ nhưng có thể ẩn.
 • Có thể có từ so sánh hoặc không (dấu hai chấm).
 • Cấu tạo của một phép so sánh thông thường gồm có:
  • Vế A (nếu lên sự vật, sự việc được so sánh)
  • Vế B (nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc nói ở vế A).
  • Từ ngữ chỉ phương diện so sánh
  • Từ ngữ chỉ ý so sánh ( gọi tắt là so sánh)

VD:

Vế A

Từ so sánh

Vế B

bà em hiền

như

bụt

nhanh

như

cắt

Những trò chơi game cuốn hút tôi

hơn cả

những bài học trên lớp

Back to top

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021