Nội dung và nghệ thuật văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nội dung và nghệ thuật văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Bài làm:

Nội dung:

  • Tiếng Việt mang trong nó những giá trị văn hóa rất đáng tự hào của người Việt Nam.
  • Trách nhiệm giữ gìn, phát triển tiếng nói dân tộc của mỗi người Việt Nam.

Nghệ thuật :

  • Kết hợp giải thích và chứng minh.
  • Lập luận chặt chẽ: mở bài nêu nhận định ngắn gọn, thân bài đã giải thích, chứng minh nhận đinh và kết bài sơ kết lại nhận định.
  • Các dẫn chứng toàn diện, bao quát.
    • Dẫn chứng: Tiếng việt đẹp (hình thức): khách quan, chủ quan; Ttiếng việt hay (nội dung): từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2