NST ở kì giữa của quá trình nguyên phân có đặc điểm gì? Vị trí nào trên NST xác định hình thái NST? có các dạng hình thái nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Nhiễm sắc thể

1. Hình thái NST

Hãy quan sát hình 15.2 và trả lời câu hỏi:

- NST ở kì giữa của quá trình nguyên phân có đặc điểm gì?

- Vị trí nào trên NST xác định hình thái NST? có các dạng hình thái nào?

Bài làm:

- Ở kì giữa đạt kích thước lớn nhất giúp nhìn thấy NST rõ nhất. Tại đây. mỗi NST gồm 2 cromatit (nhiễm sắc tử chị em) đính với nhau ở tâm động

- Tâm động là nơi xác định hình thái NST

- NST có các dạng hình thái: hình que, hình chữ V, hình chấm, ....

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021