Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ sau

 • 1 Đánh giá

Câu 1: (Trang 70 - SGK Ngữ văn 7)Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ sau:

 • hoa1: hoa quả, hương hoa
 • hoa2: hoa mĩ, hoa lệ
 • phi1: phi công, phi đội
 • phi2: phi pháp, phi nghĩa
 • phi3: cung phi, vương phi
 • tham1: tham vọng, tham lam
 • tham2: tham gia, tham chiến
 • gia1: gia chủ, gia súc
 • gia2: gia vị, gia tăng

Bài làm:

 • hoa1: hoa quả, hương hoa ==> có nghĩa là bông hoa, loài hoa
 • hoa2: hoa mĩ, hoa lệ ==> có nghĩa là đẹp đẽ, lộng lẫy
 • phi1: phi công, phi đội ==> có nghĩa là bay
 • phi2: phi pháp, phi nghĩa ==> có nghĩa chỉ những điều sai trái, phi có nghĩa là không.
 • phi3: cung phi, vương phi ==> có nghĩa vợ thứ của vua.
 • tham1: tham vọng, tham lam ==> có nghĩa là ham muốn đạt được cái gì đó.
 • tham2: tham gia, tham chiến ==> có nghĩa là có mặt trong sự kiện nào đó.
 • gia1: gia chủ, gia súc ==> có nghĩa là nhà.
 • gia2: gia vị, gia tăng==> có nghĩa là thêm vào.

 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1