Phiếu bài tập tuần 11 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 11 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 11. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Tìm câu trả lời sai:

a) 7 tấn 8 yến = ...

A. 708 yến B. 7080 kg

C. 70 tạ 8 yến D. 70800kg

b) 7 8 $dm^{2}$ = ....

A. 708 B. 7008

C.70800 D. 700 800 $cm^{2}$

2. Chọn câu trả lời đúng:

Tích của hai số là 4850. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 5 lần và thừa số thứ hai lên 2 lần thì tích mới gấp lên số lần là:

A. 7 lần B. 3 lần

C. 10 lần D. 5 lần

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 444 x 5 = 222 x 2 x 5 = 222 x 10 = 2220 ☐

b) 282 x 5 = 280 + 2 x 5 = 280 x 10 = 2800 ☐

c) 4 x 8 x 7 x 25 = (8 x 7) x (25 x 4) = 56 x 100 = 5600 ☐

d) 25 x 8 x 9 = (25 x 4) x (4 x 9) = 100 x 36 = 3600 ☐

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một hình vuông có diện tích là 1 69 $dm^{2}$. Chu vi của hình vuông đó là:

A. 26dm B. 52dm

C. 48dm D. 44dm

5. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh đáp số đúng:

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng hết 600 viên gạch hình vuông có độ dài cạnh là 3dm. Hỏi phòng học đó có diện tích bao nhiêu mét vuông?

A. 54 B. 36

C. 56 D. 60

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Khi nhân một số có 5 chữ số với 1000. Hồng cho kết quả là số có 9 chữ số còn Hà cho kết qủa là số có chữ số hàng trăm là 6. Hỏi kết quả của ai đúng?

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

2. Tính bằng cách hợp lí:

a) 2008 + 2008 + 2008 + 2008 - 2008 x 4 b) 88 - 8 + 8 + 8 +...+ 8 (11 số 8)

......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Khi giảm chiều dài đi 4m đồng thời tăng chiều rộng thêm 4m thì diện tích tăng thêm 160 . Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài giải:

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021