Phiếu bài tập tuần 25 toán 3 tập 2 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 25, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 25. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

28m vải may được 7 bộ quần áo như nhau. Hỏi may 15 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

60m 58m 70m

2. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau đáp án đúng:

a) 750 : 3 x 2 = 250 x 2

= 500

b) 750 : 3 x 2 = 750 : 6

= 125

c) 240 : 2 x 2 = 240 : 4

= 60

d) 240 : 2 x 2 = 120 x 2

= 240

3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 72m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

A. 182m B. 192m C. 202m

b) Một hình chữ nhật có chiều dài 38m, nếu bớt chiều dài đi 6m và tăng chiều rộng lên 6m thì chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

A. 128m B. 140m C. 132m

Phần II

1. Điền số và chỗ chấm sao cho thích hợp:

a) Anh Hoàng đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến thị xã lúc 8 giờ 10 phút. Vậy anh Hoàng đi từ nhà đến thị xã hết:... phút.

b) Chị Hà đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị Hà đi làm trong ... giờ.

2. 5 can dầu chứa 75 lít dầu. Hỏi 9 can dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

...............................................

...............................................

3. Một đội xe có 2 tổ chở gạch đến công trường. Tổ một có 3 xe, tổ hai có 5 xe, các xe chở được số gạch như nhau. Biết rằng tổ một chở được 5940 viên gạch. Hỏi tổ hai chở được bao nhiêu viên gạch?

Bài giải:

...............................................

...............................................

4. Có 9 công nhân làm như nhau được 4689 sản phẩm. Hỏi 5 công nhân làm như thế được bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

..............................................

..............................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021