Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 12, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 12. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tính:

a) 72 : 8 + 75 = ?

84Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 74Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 64Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A)

b) 64 : 8 x 7 = ?

65Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 56Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 66Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A)

c) 40 : 8 + 105 = ?

110Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 101Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 120Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A)

d) 56 : 8 + 143 = ?

160Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 140Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 150Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Có 72 quả cam, bán đi 8 quả. Hỏi số cam còn lại gấp mấy lần số cam bán đi?

A. 6 lần B. 7 lần C. 8 lần

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Anh Bình 24 tuổi, bé an 6 tuổi.

a) Tuổi anh Bình gấp tuổi bé An số lần là:

3 lầnPhiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 4 lầnPhiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 5 lầnPhiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A)

b) Tuổi anh Bình hơn tuổi bé An là:

18 tuổiPhiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 19 tuổiPhiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A) 20 tuổiPhiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề A)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tìm :

a) : 7 = 32 x 4 b) : 8 = 42 x 2

......................................................................

......................................................................

c) : 6 = 105 + 17 d) : 5 = 37 x 3

.......................................................................

.......................................................................

2. Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đạt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa?

Bài giải:

.........................................................

..........................................................

3. Viết đầy đủ phép tính vào ô trống.

Số lớnSố béSố lớn gấp mấy lần số bé
40kg5kg
36m4m
357
72km8km
64 tuổi8 tuổi
40m8m

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem