Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 8, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 8. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc ngiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Số giảm đi 6 lần thì được 12 là số:

72Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề A) 62Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề A) 70Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề A)

b) Số giảm đi 7 lần được số 13 là số:

90Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề A) 81Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề A) 91Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Tìm :

a) 18 : = 3. Vậy là:

A. 5 B. 6 C. 7

b) 32 : = 8. Vậy là:

A. 4 B. 5 C. 6

3. Điền số thích hợp vào ô trống:

Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề A)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Mẹ 36 tuổi, giảm tuổi mẹ đi 6 lần thì được tuổi con. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

Phiếu bài tập tuần 8 toán 3 tập 1 (đề A)

Bài giải:

................................................

................................................

2. Tìm :

a) 21 : = 7 b) 36 : = 6

......................................................

......................................................

c) 56 : = 7 d) 45 : = 5

......................................................

......................................................

3. Mẹ đem đi chợ 56 quả bưởi. Dọc đường mẹ đã bán số bưởi, đén chợ mẹ bán nốt số bưởi còn lại. Hỏi:

a) Số bưởi mẹ bán dọc đường là bao nhiêu quả?

b) Số bưởi mẹ bán ở chợ là bao nhiêu quả?

Bài giải:

......................................................

.......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem