Phiếu bài tập tuần 30 toán 3 tập 2 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 30, đề A toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 30. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Một hình vuông cạnh 8cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Chu vi hình vuông: 64cm 32cm

Diện tích hình vuông: 32 64

b) Một miếng bìa hình chữ nhật có nửa chu vi là: 2dm 4cm, chiều dài là: 15cm. Tính diện tích miếng bìa đó.

48 135 125

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một cửa hàng nhận về 37084kg gạo, ngày đầu bán 10632kg gạo, ngày thứ hai bán 12847kg gạo. Hỏi sau hai ngày còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 13605kg B. 14050kg C. 13506kg

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau đáp số đúng.

Có một tờ giấy bạc loại 100000 đồng?

a) Đổi được mấy tờ giấy bạc loại 50000 đồng?

3 tờ 2 tờ

b) Đổi được mấy tờ giấy bạc loại 20000 đồng?

5 tờ 4 tờ

c) Đổi được mấy tờ giấy bạc loại 10000 đồng?

6 tờ 10 tờ

Phần II

1. a) Viết số lớn nhất có đủ 4 chữ số: 3, 5, 7, 9. Viết số lớn nhất có đủ 5 chữ số: 0, 2, 4, 6, 8.

b) Tính tổng của hai số đó.

Bài giải:

...........................................

...........................................

2. Tìm :

a) 78542 - = 9765 b) 14854 - = 10479

................................... ......................................

.................................. ......................................

c) + 4367 = 18654 d) 21084 + = 42759

................................... ......................................

.................................. ......................................

3. Một trại chăn nuôi có 28415 con gà mái và gà trống. Hỏi sau khi người ta bán đi 12154 con gà mái và 9475 con gà trống thì trại chăn nuôi đó còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải:

..............................................

..............................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 37 lượt xem