Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 11, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 11. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tính:

a) 215 x 2 + 134 = ?

645Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A) 564Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A) 600Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A)

b) 301 x 3 - 247 = ?

656Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A) 665Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A) 675Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A)

c) 107 x 7 - 298 = ?

451Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A) 425Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A) 452Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A)

d) 118 x 5 - 92 = ?

498Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A) 489Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A) 480Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Tìm :

a) : 5 = 105. Giá trị của là:

A. 525 B. 21 C. 535

b) : 4 = 116. Giá trị của là:

A. 29 B. 464 C. 446

c) : 3 = 102 + 12. Giá trị của là:

A. 38 B. 324 C. 342

d) : 2 = 97 + 25. Giá trị của là:

A. 244 B. 61 C. 80

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 24 bao gạo, ngày thứ hai bán số gạo bằng số gạo bán ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu bao gạo?

Bài giải:

...............................................................

...............................................................

2. Tính:

a) 8 x 5 + 70 = ................. b) 8 x 8 - 32 = .......................

= ................. = .......................

c) 8 x 7 - 29 = ................... d) 8 x 9 - 42 = ........................

= ................... = .......................

e) 8 x 4 + 56 = .................. g) 8 x 10 - 29 = .......................

= ................... = .......................

3. Bác Tâm nuôi 125 con gà trống, số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Hỏi nhà bác Tâm nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem