Phiếu bài tập tuần 24 toán 3 tập 2 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 24, đề A toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 24. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Giá trị của biểu thức 4438 : 7 x 3 là:

1902 1900 2902

b) Giá trị của biểu thức 1950 : 6 x 5 là:

1725 1625 1800

c) Giá trị của biểu thức 2450 : 5 x 5 là:

1470 1480 1490

d) Giá trị của biểu thức 1808 : 4 + 793 là:

1145 1245 1345

2. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau đáp số đúng:

a) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 1503m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

4000m 4008m 4500m

b) Một hình chữ nhật có chiều rộng 42m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

410m 420m 430m

3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

A. V + VII = XI B. XI - V = VII

C. X + VII = XVII D. IV - II = III

Phần II

1. Đặt tính rồi tính:

a) 1454 : 4 b) 2750 : 5 c) 2167 : 6

.................... ................... ..................

................... ................... ..................

2. Có 6 bao gạo mỗi bao gạo đựng 136kg gạo. Số gạo đó chia đều vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

...................................................

....................................................

3. Điền số hoặc số La Mã vào bảng ( theo mẫu)

Số57921
Số La MãXXIVXIIXVIII

4. Xếp các số: XI, VIII, VI, IX, IV, XX, XIX theo thứ tự từ lớn đến bé:

....................................................

5. Đồng hồ chỉ mấy giờ? ( Viết vào chỗ chấm)

... giờ ... phút ... giờ ... phút ... giờ ... phút

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 53 lượt xem