Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 18, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 18. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng chiều dài.

Chu vi mảnh đất đó là:

108m Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A) 96m Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A) 90m Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Một hình vuông có cạnh 2dm 3cm. Chu vi hình vuông là:

A. 92cm B. 90cm C. 920cm

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Giá trị của biểu thức 475 - 305 : 5 + 24 là:

438 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A) 58 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A) 418 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A)

b) Giá trị của biểu thức 318 + 102 - 96 : 6 là:

176 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A) 286 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A) 404 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A)

c) Giá trị của biểu thức 245 - 175 : 5 + 47 là:

61 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A) 257 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A) 267 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A)

d) Giá trị của biểu thức (192 + 24 x 5) : 8 là:

39 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A) 49 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A) 59 Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề A)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 16m và một mảnh đất hình vuông có chu vi 76m. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật nhiều hơn mảnh đất hình vuông bao nhiêu mét?

Bài giải:

..............................................................

...............................................................

2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiểu dài 17m, chiều rộng kém chiều dài 4m. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Bài giải:

..............................................................

...............................................................

3. Tính chu vi hình vuông có cạnh là:

a) 13cm

b) 7dm 2cm

Bài giải:

..............................................................

...............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 86 lượt xem