Phiếu bài tập tuần 29 toán 3 tập 2 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 29, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 29. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Tính chu vi và diện tích một tấm bia hình chữ nhật có chiều dài 21cm, chiều rộng 7cm.

Chu vi: 56cm 46cm

Diện tích: 147 157

b) Tính diện tích hình vuông, biết chu vi hình vuông là 20cm.

16 20 25

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Tính chu vi và diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm.

Chu vi: A. 72cm B. 62cm

Diện tích: A. 180 B. 160

3. Điền dấu (<,=,>) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 30789 + 12345 ... 43134

b) 15079 + 27863 ... 42942

c) 4105 + 750 : 5 ... 4256

d) 4653 - 984 : 3 ... 4325

Phần II

1. Một hình chữ nhật có chiều dài 27cm. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải:

..............................................

..............................................

2. Cho một hình vuông có cạnh 3cm. Cho hình chữ nhật có chiều rộng 3cm, chiều dài 6cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật gấp mấy lần diện tích hình vuông?

Bài giải:

..............................................

..............................................

..............................................

3. Tính diện tích hình H, có kích thước như hình vẽ.

Bài giải:

........................................................

........................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem