Phiếu bài tập tuần 15 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 15, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 15. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Một đơn vị Thanh niên xung phong có 410 người chia thành 5 đội. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người?

80 người 82 người 85 người

2. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau đáp án đúng:

Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 7 lần thì được 182.

Số phải tìm là:

25 26 90

3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Tính:

a) 9 x 8 + 21 = ?

A. 93 B. 103 C. 113

b) 9 x 7 - 37 = ?

A. 16 B. 26 C. 36

c) 54 : 6 + 38 = ?

A. 47 B. 57 C. 67

d) 63 : 7 x 6 = ?

A. 54 B. 64 C. 74

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Một túi gạo chứa được 5kg. Hỏi có 147kg gạo chứa được vào bao nhiêu túi như thế và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

2. a) Đặt tính rồi tính:

243 : 3 450 : 5 147 : 7

.........................................................................

.........................................................................

b) 143 : 3 = ... (dư ...) 475 : 4 = ... (dư ...)

3. Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia21456481
Số chia39587
Thương869

4. Một cửa hàng có 45 cái quạt, người ta đã bán đi số quạt đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái quạt?

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem