Phiếu bài tập tuần 25 toán 3 tập 2 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 25, đề A toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 25. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Có 1950 quyển sách xếp đều vào 6 ngăn. Hỏi 9 ngăn như thế có bao nhiêu quyển sách?

2900 quyển 2925 quyển 2950 quyển

b) Có 30 bông hoa cắm đều vào 6 lọ. Hỏi 8 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

30 bông 35 bông 40 bông

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng. Tìm :

a) : 8 = 375 : 5. Giá trị của là:

A. 600 B. 3000 C. 670

b) : 3 = 861 : 7. Giá trị của là:

A. 738 B. 369 C. 140

c) x 7 = 700 + 315. Giá trị của là:

A. 145 B. 150 C. 160

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

Tính:

a)5000 đồng + 4000 đồng - 6000 đồng = 3000 đồng

b) 4000 đồng - 3000 đồng + 2000 đồng = 4000 đồng

c) 7000 đồng + 4000 đồng : 2 = 9000 đồng

d) 3000 đồng + 2000 đồng x 3 = 8000 đồng

Phần II

1. Vẽ kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ:

8 giờ 10 phút 6 giờ 15 phút 7 giờ 45 phút

2. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) An đi học vào lúc 7 giờ 5 phút, đến 7 giờ 20 phút An đến trường. Vậy An đi từ nhà đến trường hết ... phút.

b) Tiết học bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 8 giờ 5 phút. Tiết học kéo dài trong ... phút.

3. Có 125kg gạo đựng đều vào 5 túi. Hỏi 3 túi như thế đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

.............................................

.............................................

4. Lớp 3A có 35 bạn xếp đều thành 5 hàng. Hỏi 4 hàng như thế có bao nhiêu bạn?

Bài giải:

.............................................

.............................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 43 lượt xem