Phiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 4, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 4. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Có 6 túi gạo, mỗi túi đựng 9kg gạo. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 54kg B. 50kg C. 48kg

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Có 145m vải, đã bán 39m. Như vậy số mét vải còn lại là:

45mPhiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A) 184mPhiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A) 106mPhiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A)

3. Điền số thích hợp vào ô trống:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x Phiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A)

b) 5 + 5 - 5 + 5 + 5 = 5 x Phiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A)

c) 5 - 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x Phiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A)

d) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x Phiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A)

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Có 7 lọ hoa, mỗi lọ cắm 6 bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

36 bôngPhiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A) 42 bôngPhiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A) 48 bôngPhiếu bài tập tuần 4 toán 3 tập 1 (đề A)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Có 3 bao gạo, mỗi bao nặng 23kg. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

.......................................

.......................................

2. Đặt tính rồi tính:

a) 24 x 2 b) 33 x 3 c) 21 x 4 d) 11 x 6

.........................................................................

.........................................................................

3. Tính:

a) 6 x 8 + 107 = ................ b) 30 : 5 x 4 = ................

= ................ = ................

c) 5 x 8 - 32 = ................ d) 6 x 7 + 30 = .................

= ................ = ..................

4. Tìm :

a) - 142 = 128 b) + 125 = 372

............................ .............................

c) 964 - = 103 d) 472 - = 137

............................. ............................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 35 lượt xem