Phiếu bài tập tuần 35 toán 3 tập 2 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 35, đề A toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 35. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Một cửa hàng có 108 hộp mứt. Buổi sáng bán được , buổi chiều bán được $\frac{1}{4}$ số hộp mứt. Hỏi cả sáng và chiều bán được bao nhiêu hộp mứt?

63 hộp 65 hộp 60 hộp

b) Có 48 cái bút xếp đều vào 6 hộp. Hỏi có 1248 cái bút thì xếp vào được bao nhiêu hộp như thế?

146 hộp 148 hộp 156 hộp

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

a) Có 9kg gạo nếp. Số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 27kg. Hỏi số gạo tẻ gấp mấy lần số gạo nếp?

A. 2 lần B. 3 lần C. 4 lần

b) Tổng hai số là 3784. Nếu thêm vào số hạng thứ nhất 120 và bớt ở số hạng thứ hai 150 thì tổng hai số lúc này là bao nhiêu?

A. 3754 B. 3764 C. 3814

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

Tìm :

a) 750 - x 5 = 540. Giá trị của là:

42 46 48

b) + 175 + = 225. Giá trị của là:

25 27 29

Phần II

1. Một lớp có 8 học sinh nữ. Số học sinh nam gấp 4 lần số học sinh nữ. Hỏi:

a) Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là bao nhiêu?

b) Lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

........................................................

.........................................................

2. Viết biểu thức và tính giá trị của biểu thức:

a) Lấy hiệu của 14784 và 9675 chia cho 3.

....................................................

b) Lấy tổng của 12407 và 9563 chia cho thương của 15 và 3.

.....................................................

c) Lấy tích 12374 và 3 rồi chia cho hiệu của 17 và 15.

........................................................

3. Hiệu của hai số bằng 4784. Nếu số trừ giảm đi 15 đơn vị, thêm vào số bị trừ 5 đơn vị thì hiệu hai số lúc này là bao nhiêu?

Bài giải:

....................................................

....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 36 lượt xem