Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 6, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 6. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Một số chia cho 5 được 6.

Vậy số đó là: 43Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề B) 30Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề B) 34Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề B)

b) Một số chia cho 4 thì được tổng của 12 và 5.

Vậy số đó là: 68Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề B) 60Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề B) 67Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề B)

3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Tìm :

a) : 5 = 4. Giá trị của :

A. 20 B. 23 C. 27

b) : 4 = 12. Giá trị của là:

A. 50 B. 52 C. 48

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Đặt tính rồi tính:

a) 46 : 2 b) 66 : 3 c) 39 : 3 60 : 6

................................................................

................................................................

2. Một số chia cho 5 được 4 dư 3. Hỏi muốn phép chia không còn dư thì?

a) Số bị chia phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị?

b) Số bị chia phải thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị?

Bài giải:

....................................................

.....................................................

3. Huyền có 24 bông hoa, Hằng có số Hoa bằng số hoa của Huyền. Hỏi:

a) Hằng có bao nhiêu bông hoa?

b) Cả hai bạn có bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

..................................................

..................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021