Đáp án phiếu bài tập tuần 8 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Một số chia cho 6 dư 2.

a) Muốn phép chia không dư thì số đó phải bớt đi ít nhất là:

4 (S) 3 (S) 2 (Đ)

b) Muốn phép chia không dư thì số đó phải thêm vào ít nhất là:

2 (S) 4 (Đ) 5 (S)

2.

a) Giảm 48 đi 6 lần thì được: B. 8

b) Giảm 56 đi 7 lần thì được: A. 8

c) Giảm 49 đi 7 lần thì được: A. 7

3.

Tìm :

a) Giá trị của là:

5 (S) 6 (S) 7 (Đ)

b) Giá trị của là:

6 (S) 8 (Đ) 9 (S)

c) Giá trị của là:

42(S) 44 (Đ) 46 (S)

d) Giá trị của là:

35 (S) 39 (Đ) 49 (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

a) Bán được số mét vải là:

45 : 5 = 9 (m)

b) Còn lại số mét vải là:

45 - 9 = 36 (m)

Đáp số:a) 9m b) 36m

2. Bài giải:

Số đó là:

3 x 7 = 21

Đáp số: 21

3. Bài giải:

Anh Hà đi xe từ nhà đến trường hết số phút là:

36 : 4 = 9 (phút)

Đáp số: 9 phút.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021