Phiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 3, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 3. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Một bao gạo có 142kg, người ta lấy ra 37kg. Hỏi bao gạo đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam?

107kgPhiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 1 (đề B) 105kgPhiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 1 (đề B) 110kgPhiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Hoàng học Toán trong 45 phút và học Tiếng Việt trong vòng 35 phút. Hỏi Hoàng học Toán nhiều hơn học Tiếng Việt bao nhiêu phút?

A. 8 phút B. 10 phút C. 11 phút

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Phiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 1 (đề B)

Hình bên có:

a) ...... hình tam giác.

b) ..... hình tứ giác.

4. Điền dấu phép tính (+,-) vào chỗ chấm để có kết quả đúng:

a) 2 ... 2 ... 2 ... 2 = 8 b) 2 ... 2 ... 2 ... 2 = 0

c) 2 ... 2 ... 2 ... 2 = 4

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ (viết theo mẫu):

Phiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 1 (đề B)

1 giờ 50 phút ...........................................................................................

2 giờ kém 10 phút ...........................................................................................

2. Điền phép tính và số vào chỗ chấm:

a) Chu vi hình ABCD là:

...................................................

b) Chu vi hình BCH là:

...................................................

Đáp số: a) .....

b) .......

3. Có 2 bó hoa, mỗi bó có 12 bông. Hỏi:

a) Có tất cả bao nhiêu bông hoa?

b) Nếu số hoa đó cắm đều vào 4 lọ thì mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

a).........................................

b).........................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021