Qua văn bản Ông Giuôc-đanh mặc lễ phục, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Qua văn bản Ông Giuôc-đanh mặc lễ phục, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Bài làm:

Bài học rút ra từ văn bản Ông Giuôc-đanh mặc lễ phục:

  • Cần sống đúng với hoàn cảnh của bản thân.
  • Không vì hư danh, ảo vọng, xu nịnh mà bị người khác lợi dụng và thay đổi
  • Lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh và lứa tuổi
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021