Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu bố cục sách Ngữ văn 8 tập một.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: sgk ngữ văn 8 tập 2 trang 15

Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu bố cục sách Ngữ văn 8 tập một.

Bài làm:

Tham khảo đoạn văn sau:

Sách ngữ văn 8 tập một bao gồm 17 bài tất cả. Các bài sẽ được phân chia thành các phần có: phần Văn, phần Tiếng Việt và phần làm Văn và mỗi phần lại có các dạng khác nhau. Phần Văn gồm: nội dung văn bản và tìm hiểu văn bản. Phần Tiếng Việt được chia thành hai có: lý thuyết và luyện tập, còn lại phần làm Văn có cấu trúc tương tự với phần Tiếng Việt. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn nhé.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021