Qua việc đọc tác phẩm ở nhà, theo em, có thể đổi tên truyện Lão Hạc thành Con chó vàng được không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Qua việc đọc tác phẩm ở nhà, theo em, có thể đổi tên truyện Lão Hạc thành Con chó vàng được không? Vì sao?

Bài làm:

Qua việc đọc tác phẩm ở nhà, theo em, không thể đổi tên truyện Lão Hạc thành Con chó vàng được vì:

  • Nhân vật chính ở trong bài văn này là Lão Hạc;
  • Con chó Vàng chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện của Lão Hạc; trong xuyên suốt bài văn, Con chó Vàng chỉ được nhắc trong câu chuyện "sự day dứt khi bán chó" của Lão Hạc.
  • Nội dung của câu chuyện đều xoay quanh lão Hạc chứ không phải chó vàng, chó vàng chỉ là nhân vật phụ, đóng vai trò thúc đẩy sự cao trào cho tình tiết của tác phẩm và làm lộ rõ phẩm chất cao quý tiềm tàng của lão Hạc.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1