Quan sát bức ảnh sau và cho biết mỗi nhân vật trong vở kịch Lòng dân đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức ảnh sau và cho biết mỗi nhân vật trong vở kịch Lòng dân đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Hai tên cai và lính đang chăm chú nhìn vào một tờ giấy.
  • Dì Năm tay quàng vào vai bé An, chú cán bộ đứng ngay sau hai mẹ con dì Năm, cả ba người đều hướng mắt nhìn tên cai và lính.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1