Reading Unit 11 : National parks

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Reading về chủ đề National Parks (Công viên quốc gia), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

 • While you read

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc với bạn học. Trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. Have you ever been to a national park? (Bạn đã từng đến một vườn quốc gia bao giờ chưa?)
  => Yes, I have ever been to Nam Cat Tien National Park in Dong Nai province. (Rồi, tôi từng đến rừng quốc gia Nam Cát Tiên ở tỉnh Đồng Nai.)
 • 2. Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world? (Bạn có thể kể tên một số vườn quốc gia ở Việt Nam và trên thế giới?)
  => In Viemam, there are Cuc Phuong National Park, Cat Tien National Park and Bach Ma National Park, and Nairobi National Park in Kenya and Everglades National Park in USA. (Ở Việt Nam có rừng quốc gia Cúc Phương, Cát Tiên và Bạch Mã, và vườn quốc gia Nairobi ở Kenya và vườn quốc gia Everglades ở Mĩ.)
 • 3. What trees and animals can you see in a national park? (Bạn có thể nhìn thấy các loài cây và động vật nào trong một vườn quốc gia?)
  => In a national park, I can see secular trees and rare wild animals and valuable plants. (Trong vườn quốc gia, tôi có thể thấy các cây cổ thụ và các loài động vật quý hiếm và cây có giá trị.)

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passages, and then do the tasks that follow. (Đọc các đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Dịch:

 • Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam
  Vườn quốc gia Cúc Phương nằm cách Hà Nội 160 km về phía Tây Nam. Nó là công viên đầu tiên trong số chín Vườn quốc gia được thành lập với diện tích rừng nhiệt đới trên 200 km2. Du khách đến đây để nghiên cứu các loài bướm, tham quan hang động, leo núi và chiêm ngưỡng loài cây có ngàn năm tuổi. Thời gian thích hợp nhất để thăm rừng là vào mùa khô từ tháng Mười đến tháng Tư, khi mùa mưa đã qua.
 • Công viên quốc gia Nairobi, Kenya
  Công viên quốc gia Nairobi là công viên nhỏ nhất ở Kenya, nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với nhiều chủng loài động vật sống ở đây. Du khách, đặc biệt là trẻ em, có thể đến đây để học cách nhận biết các loài động vật và thực vật khác nhau. Họ cũng có thể nhận biết thói quen sinh hoạt của động vật và cách một loài phải phụ thuộc vào loài khác để sinh tồn như thế nào. Một điểm thú vị của công viên này là Trại mồ côi, nơi chăm sóc các con thú mất cha mẹ hay bị bỏ rơi.
 • Công viên quốc gia Everglades, Mỹ
  Công viên quốc gia Everglades là khu bảo tồn hoang dã cận nhiệt đới ở về phía đông nam nước Mỹ. Công viên quốc gia này rất đặc biệt vì nó có cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới và ôn đới. Do sự gia tăng dân số và việc sử dụng đất đai ở các khu lân cận để canh tác, nên nước đã bị nhiễm độc hoá chất. Sự ô nhiễm này đã đe dọa công viên và nhiều loài động vật sống trong đó.

Task 1. Find the word in the passage that best suits each of the following definitions. (Tìm từ trong đoạn văn mà phù hợp nhất với mỗi định nghĩa sau.)

 • 1. establish: thành lập, thiết lập
 • 2. contain: chứa đựng, bao hàm
 • 3. species: loài
 • 4. survival: sự sống sót, tồn tại
 • 5. sub-tropical: cận nhiệt đới
 • 6. contamination: bị ô nhiễm

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park? (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn quốc gia Cúc Phương là bao nhiêu?)
  => The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres. (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn quốc gia Cúc Phương là 200 km vuông.)
 • 2. Why would November be a suitable time to visit park? (Tại sao tháng Mười Một sẽ là thời gian thích hợp nhất để đến thăm Vườn quốc gia này?)
  => Because it is the time when the dry season is over. (Bởi vì đó là thời điểm màu ahnh khô đã qua.)
 • 3. What can people learn in Nairobi National Park? (Người ta có thể học được gì trong Công viên quốc gia Nairobi?)
  => They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. (Họ có thể học về tập tính của động vật và một loài phụ thuộc như thế nào vào loài khác để tồn tại.)
 • 4. What kinds of animals are taken care of in the Orphanage? (Các loài động vật nào được chăm sóc trong Trại mồ côi?)
  => In the Orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of. (Trong Trại mồ côi, các loài động vật bị bỏ rơi hoặc mồ côi được chăm sóc.)
 • 5. Why is Everglades National Park endangered? (Tại sao Công viên quốc gia Everglades đang bị nguy hiểm?)
  => Everglades National Park is endangered because of the toxic levels of chemicals in the water. (Công viên quốc gia Everglades đang bị nguy hiểm vì lượng hóa chất độc hại trong nguồn nước.)
 • 6. What do you think will happen to Everglades National park if more chemicals are released into the water? (Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy đến với Công viên quốc gia Everglades nếu ngày càng nhiều hóa chất được thải vào trong nguồn nước?)
  => If people do not stop releasing toxic chemicals into the water, plants and animals there will disappear / be killed. (Nếu mọi người không ngừng việc thải các chất hóa học độc hại vào nguồn nước, động vật và thực vật ở đó sẽ biến mất.)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Discuss in groups. Which of the three national parks would you like to visit most? Why? (Thảo luận nhóm. Công viên nào trong ba Công viên quốc gia bạn muốn thăm nhất? Vì sao?)

Bài làm:

I'd like to visit Cuc Phuong National Park most due to the following reasons. First, it is in our country. Therefore, it is easy and not so expensive for us to go there. Next, it is said to be old enough for we can find a one-thousand-year-old tree and a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves and hike mountains. Finally, we can see the work being done to protect threatened and endangered species.

Dịch:

Tôi muốn thăm vườn quốc gia Cúc Phương nhất vì những lí do sau. Đầu tiên, nó ở đất nước của chúng ta. Vì vậy sẽ dễ dàng và không quá tốn kém để đi tới đó. Tiếp theo, nó có từ rất lâu rồi nên chúng ta có thể tìm thấy cây một trăm năm tuổi và các loài ở rừng nhiệt đới. Hơn nữa, du khách có thể nghiên cứu về bướm, thăm thú các hang động và leo núi. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy các công việc đã được thực hiện để bảo vệ các loài bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng.


 • 194 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021