SBT tiếng Anh 11: Writing Unit 6 Competitions

  • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề của Unit 6: Competitions (Các cuộc thi), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

You have just joined the English Speaking Competition at your school.

Write a letter to your pen friend to describe the competition, in which you state: (Bạn vừa tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh ở trường. Viết thư kể cho bạn qua thư của mình miêu tả về cuộc thi. Sử dụng các gợi ý sau.)

  • where and when the competition took place (Cuộc thi diễn ra ở đâu và khi nào)
  • who organised it (Ai là người tổ chức)
  • who participated in it (Ai tham gia vào cuộc thi đó)
  • how the contest went on (Cuộc thi đã diễn ra như thế nào)
  • who won the competition (Ai chiến thắng cuộc thi)
  • you enjoyed it or not. Why/Why not (Em có thích cuộc thi này không? Vì sao?)

Bài làm:

Dear Linda,

I’m glad to write to you again and tell you about my experience in English Speaking Competition at my school.

The competition took place in the shool hall last Friday. It was organised by the head master to encourage students to show off their ability and be aware of the importance of English. All of the students could participated in the competition as long as they were confident and ambitious enough.

The contestants had to compete in 3 parts to find out the winner. And Mai Anh, my classmate, won the first prize with the highest score.

I enjoyed the competition very much because it is an useful playground for everyone who is learning English. It helped me to improve my speaking skill as well.

Have you take part in any contest recently? Please write me and tell me about that.

I’m looking forward to hearning from you.

Your sincerely,

Lan

Hướng dẫn dịch:

Linda thân mến,

Mình rất vui khi viết thư cho bạn để kể cho bạn nghe về trải nghiệm của mình trong cuộc thi hùng hiện tiếng anh ở trường mình.

Cuộc thi diễn ra ở hội trường vào thứ Sáu tuần trước. Nó được tổ chức bởi thầy hiệu trưởng để khuyến khích học sinh phô ra khả năng của mình và ý thức được tầm quan trọng của việc học tiếng anh. Tất cả học sinh đều có thể tham gia miễn là họ đủ tự tin và nhiệt huyết.

Thí sinh phải thi tài trong 3 phần thi để tìm ra người thắng cuộc. Và Mai Anh, bạn cùng lớp của mình, đã đoạt giải nhất với số điểm cao nhất.

Mình rất thích cuộc thi này vì nó là sân chơi bổ ích cho những người đang học tiếng anh. Nó cũng giúp mình cải thiện kĩ năng nói nữa.

Gần đây bạn có tham gia cuộc thi nào không? Hãy viết thư và kể cho mình nghe nhé.

Mình rất mong hồi âm của bạn.

Bạn thân,

Lan


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021