D. Writing Unit 12: The Asian Games

 • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề của Unit 12: The Asian Games (Đại hội thể thao châu Á). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Imagine you are a sports reporter. Write a short report on Hoang Thi Lan, a long jumper from Vietnam. Use the cues below: (Tưởng tượng bạn là 1 phóng viên thể thao. Viết 1 bài phóng sự ngắn về Hoàng Thị Lan, vận động viên nhảy xa của Việt Nam. Sử dụng các gợi ý sau:)

 • here / be / Hoang Thi Lan / Vietnam /.
 • this morning / she / win / women’s long jump final /.
 • her first attempt / jump / over 7.2 metres /.
 • nobody / ever / do / this before /.
 • she / be / only woman / win / gold medal / this event / Vietnam /.

Hướng dẫn giải

 • Here is Hoang Thi Lan from Vietnam.
 • This morning she won women’s long jump final.
 • At her first attempt she jumped over 7.2 metres.
 • Nobody has ever done this before.
 • She was the only woman who won the gold medal in this event for Vietnam.

Hướng dẫn dịch:

 • Đây là Hoàng Thị Lan đến từ Việt Nam.
 • Sáng nay cô ấy đã thắng trận chung kết môn nhảy xa dành cho nữ.
 • Trong lần đầu tiên cô ấy đã nhảy được hơn 7.2 mét.
 • Chưa có ai làm được điều này trước đó.
 • Cô ấy là nữ vận động viên duy nhất đoạt huy chương vàng ở sự kiện lần này cho Việt Nam.

=> Trắc nghiệm tiếng anh 12 unit 13: The 22nd Sea Games (P2)


 • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan