D. Writing Unit 15: Space Conquest

 • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề của Unit 15: Space Conquest (Cuộc chinh phục vũ trụ). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Write a biography of Ricky Martin, a famous American pop singer, using the prompts given. (Viết 1 bài tiểu sử về Ricky Martin, 1 ca six nhạc pop nổi tiếng của Mỹ, sử dụng các gợi ý sau.)

 • born / 24th December, 1971 / San Juan, Puerto Rico /.
 • currently / consider / international superstar / dominate / Latin Pop Music /.
 • 1990s / begin catch / attention / American audiences / actor/.
 • 1998 / “La Copa de la Vida,” / choose / official song / World Cup France '98 /.
 • April 1999 / “Livin’ la Vida Loca” / highest single week’s sales figures / any single / release /.
 • summer 1999 / receive / two MTV Video Music Awards / “Livin’ la Vida Loca” /.
 • 2000 / win / title /Favourite Male Artist /.
 • to date / sell / more / 24 million albums / 8 million singles / worldwide /.

Bài làm hoàn chỉnh:

 • Ricky Martin was born on 24 December, 1971 in San Juan, Puerto Rico.
 • Ricky Martin is currently considered the international superstar who dominates the Latin Pop Music.
 • In the 1990s, Ricky Martin began to catch the attention of American audiences as an actor.
 • In 1998, Ricky’s single, “La Copa de la Vida”, was chosen the official song of the World Cup France '98.
 • In April 1999, Ricky’s “Livin’ la Vida Loca” had the highest single week’s sales figures of any single released.
 • In summer 1999, Ricky received two MTV Video Music Awards for his “Livin’ la Vida Loca”.
 • In 2000, Ricky won the title Favourite Male Artist.
 • To date, Ricky Martin has sold more than 24 million albums and 8 million singles worldwide.

Hướng dẫn dịch bài:

 • Ricky Martin sinh ngày 24/12/1971 ở San Juan, Puerto Rico.
 • Ricky Martin hiện tại được biết đến là ngôi sao quốc tế người mà đã có ảnh hưởng lớn tới dòng nhạc Pop la-tinh.
 • Vào những năm 1990, Ricky Martin bắt đầu tạo được sự chú ý của khán giả nước Anh với vai trò là 1 diễn viên.
 • Năm 1998, đĩa đơn của Ricky có tên “La Copa de la Vida” được chọn làm bài hát chính thức của World Cup Pháp '98.
 • Vào tháng 4 năm 1999, “Livin’ la Vida Loca” của Ricky có lượng bán cao nhất tuần trong tất cả các đĩa đơn khác.
 • Mùa hè năm 1999, Ricky nhận 2 giải thưởng video âm nhạc của MTV cho đĩa đơn của mình.
 • Năm 2000, Ricky nhận danh hiệu nam nghệ sĩ được yêu thích nhất.
 • Đến nay, Ricky Martin đã bán hơn 24 triệu album và 8 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới.

 • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan