SBT tiếng Anh 11: Language focus Unit 10 Nature in danger

 • 1 Đánh giá

Phần Language focus của Unit 10: Nature in danger(Thiên nhiên đang lâm nguy) tập trung vào các cấu trúc ngữ pháp thường gặp cũng như ôn tập về cách phát âm của từ. Dưới đây là lời giải của bài giúp các em nắm chắc kiến thức, học và làm bài tập tốt hơn.

Exercise 1. Practise reading the words which contain the sounds /sl/, /sm/, /sn/, and /sw/ and then write them in the right columns below.

(Thực hành đọc các từ chứa âm /sl/, /sm/, /sn/ và /sw/ và viết chúng vào cột thích hợp.)

/sl//sm//sn//sw/

Sleep

Slim

Smith

smile

Small

snow

snore

sneeze

swim

switch

Exercise 2. Choose the most suitable phrases from the box to complete the following sentences.

(Chọn cùm từ thích hợp từ bảng để hoàn thành các câu sau.)

 1. The success of shared holidays depends on whom you share with. (Sự thành công của kì nghỉ chung phụ thuộc vào người mà bạn chia sẻ cùng.)
 2. There are two persons to whom we owe more than we can say. (Có 2 người chúng tôi chịu ơn nhiều hơn chúng tôi có thể nói.)
 3. The story to which I listen yesterday was interesting. (Câu chuyện hôm qua tôi nghe rất thú vị.)
 4. The woman about whom I am telling you teaches me French. (Người phụ nữ tôi đang kể với bạn dạy tôi tiếng Pháp.)
 5. The film about which they are talking is fantastic. (Bộ phim họ đang nói đến rất hay.)
 6. I will give you the address to which you could write. (Tôi sẽ đưa bạn địa chỉ để bạn có thể viết thư.)
 7. That was a kind of car with which I was not familiar. (Nó là loại ô tô mà tôi không quen.)

Exercise 3. Complete the following sentences with who, that, which, whose or no pronoun.

(Hoàn thành các câu sau dùng who, that, which, whose hoặc không có đại từ.)

 1. More and more people are rejecting food __that/ which__ do not come from local producers. (Ngày càng nhiều người đang tẩy chay thức ăn không đến từ ngững người sản xuất ở địa phương.)
 2. Working on the Internet from home is a possibility __that/ which/ no pronoun__ many people are exploring. (Làm việc trên Internet từ nhà là 1 tiềm năng mà nhiều người đang khám phá.)
 3. Many people __who__ move from the country are now rerturing to the city. (Nhiều người rời nông thông hiện giờ đang quay trở lại thành phố.)
 4. The young are returing to traditional beliefs __ that/ which/ no pronoun __ their parents rejected. (Giới trẻ đang quay lại những tư tưởg truyền thống mà cha mẹ họ đã bỏ.)
 5. Parents __whose__ children are in college are working longer hours to pay their tuition. (Người bậc phụ huynh có con đang đi học đại học đang làm việc nhiều giờ hơn để trả tiền học phí của con.)
 6. Natural remedies are something __ that/ which/ no pronoun __ more people are experimenting with these days. (Các cách chữa bệnh từ tự nhiên là thứ mà nhiều người đang thử nghiệm ngày nay.)

Exercise 4. Fill the gap with one suitable word.

(Điền vào chỗ trống với 1 từ thích hợp.)

Anyone who thinks that bats are dangerous pests is wrong in most cases. In fact, most species of bats are helpful to (1) __human__ beings. Sixty to seventy (2) __percent__ of bats species eat insects. These bats will eat anything (3) __that__ they find as they fly through the air at night. Some people even (4) __try__ to attract bats to their property to help control mosquitoes. Other bats are necessary to the pollination of specific (5) __species__ of plants.

Unfortunately, bats are frightening to (6) __anyone__ who believes in the old stories of vampire bats. In reality, only three species of bats feed on blood usually from small (7) __animals__. It is true, however, that vampire bats can spread diseases such as rabies to other species. Even (8) __though__ many people will continue to dislike and fear bats, it is important to remember that they are important part of the (9) __ecology__, especially in rain forests. Anything that endangers bats in these areas will also affect the regions’ fragile ecosystem. Anyone who is (10) __interested__ in learning more about bats can visit his or her local library.

Hướng dẫn dịch bài:

Ai nghĩ rằng dơi là con vật nguy hiểm thì đã sai trong hầu hết trường hợp. Trên thực tế, hầu hết các loài dơi đều có ích đối với loài người. Sáu mươi đến bảy mươi phần trăm loài dơi ăn côn trùng. Những con dơi này ăn bất cứ thứ gì mà chúng tìm được khi chúng bay qua không khí vào ban đêm. Môt vài người thậm chí cố gắng thu hút dơi đến nhà mình để ngăn chặn muỗi. Những con dơi khác rất cần thiết cho việc thụ phấn của các lài thực vật đặc biệt.

Thật là không may, dơi rất đáng sợ đối với những ai tin avof những câu chuyện cổ về dơi hút máu. Thực tế là chỉ có 3 loài dơi sống bằng máu của các động vật nhỏ. Tuy nhiên đó là sự thật rằng dơi hút máu có thể truyền bệnh như là bệnh dại cho những loài khác. Mặc dù nhiều người sẽ tiếp tục không thích và sợ dơi nhưng hãy nhớ rằng chúng là bộ phận quan trọng trong hệ sinh thái, đặc biệt là ở các khu rừng mưa nhiệt đới. Bất cứ điều gì làm tổn hại đến dơi ở trong những khu vực này sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái mỏng manh của vùng. Ai có hứng thú tìm hiểu thêm về dơi có thể đến thư viện địa phương của họ.


 • 31 lượt xem
Chủ đề liên quan