C. Speaking Unit 2: Personal Experiences

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề của Unit 2: Personal Experiences (Trải nghiệm của bản thân), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Alan and Smith are talking about their past experiences. Write the questions for the answers in their conversation. (Alan và Smith đang nói chuyện về những trải nghiệm trong quá khứ. Viết câu hỏi cho các câu trả lời trong đoạn hội thoại.)

 • Alan: (1) ___Have you been to many countries, Smith___ ?
 • Smith: No, not many countries. I’ve only been to Italy and Spain.
 • Alan: (2)___ When did you go to Italy___?
 • Smith: Italy? Not long ago. I went there last year.
 • Alan: (3)___Did you go there on business___?
 • Smith: No, not on business. I went for a holiday.
 • Alan: (4)___Who did you go with___ ?
 • Smith: My elder brother. He had been to Italy before, so he acted as my tour guide and took me to many famous places.
 • Alan: (5)___ Did you enjoy your time there__?
 • Smith: Yes, very much. In fact, I enjoyed every moment 1 was there.
 • Alan: (6)___ What did you like most there___ ?
 • Smith: Well, everything there. But perhaps what I liked most was its weather, a lot of sunshine, blue sky, cool breeze, ...
 • Alan: (7) __ Would you like to go there again___ ?
 • Smith: Yes, sure. I’m saving so that next summer I’ll be able to go there again.

Hướng dẫn dịch đoạn hội thoại:

 • Alan: Cậu đã đi nhiều nước chưa Smith?
 • Smith: Chưa nhiều lắm. Mình chỉ mới tới Ý và Tây Ban Nha.
 • Alan: Cậu tới Ý khi nào?
 • Smith: Nước Ý à? CHưa lâu lắm thì phải. Mình mới đi năm ngoái.
 • Alan: Cậu qua đó công tác à?
 • Smith: Không, không phải công tác. Mình đi du lịch thôi.
 • Alan: Cậu đi với ai?
 • Smith: Anh trai mình. Anh ấy trước đó cũng đi Ý rồi, vậy nên anh ấy như kiểu là hướng dẫn viên du lịch của mình vầy, anh ấy đưa mình đi rất nhiều nơi.
 • Alan: Cậu có thấy thích thú không?
 • Smith: Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Mình thậm chí trân trọng từng khoảnh khắc ở đó.
 • Alan: Cậu thích điều gì ở đó nhất ?
 • Smith: Chắc là mọi thứ luôn. Mà có thể điều mình thích nhất là thời tiết, nhiều nắng, trời xanh và gió mát lành, ...
 • Alan: Cậu có muốn tới đó nữa không?
 • Smith: Có chứ, chắc chắn rồi. Mình đang tiết kiệm để có thể tới đó lần nữa.

 • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan