SBT tiếng Anh 11: Speaking Unit 8 Celebrations

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề của Unit 8: Celebrations (Các ngày lễ kỉ niệm), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

The sentences in the following conversation are jumbled. Put them in the correct order and practise reading the conversation. (Các câu dưới đây đang ở vị trí lộn xộn. Đưa chúng về đoạn hội thoại hoàn chỉnh.)

 • A. Are there any special celebrations in the United States that we don’t have in Vietnam?
 • B. I think one of the most interesting celebrations is Earth Day.
 • C. It’s on 22ntl April.
 • D. What is it?
 • E. They give speeches about saving the environment and cleaning the environment around them.
 • F. Well, there are several of them.
 • G. Can you tell me about some of them?
 • H. When is it?
 • I. It’s a day when people think about protecting the earth.
 • J. How do people celebrate it?

Write your answers here: (Viết câu trả lời của em tại đây)

1. A3. G5. D7. H9. J
2. F4. B6. I8. C10. E

Đoạn hội thoại hoàn chỉnh:

 • A. Are there any special celebrations in the United States that we don’t have in Vietnam?
 • F. Well, there are several of them.
 • G. Can you tell me about some of them?
 • B. I think one of the most interesting celebrations is Earth Day.
 • D. What is it?
 • I. It’s a day when people think about protecting the earth.
 • H. When is it?
 • C. It’s on 22ntl April.
 • J. How do people celebrate it?
 • E. They give speeches about saving the environment and cleaning the environment around them.

Hướng dẫn dịch đoạn hội thoại:

 • A. Có những lễ kỷ niệm đặc biệt nào ở Hoa Kỳ mà chúng ta không có ở Việt Nam?
 • F. Vâng, có một vài ngày lễ đó.
 • G. Bạn có thể cho tôi biết về một vài cái không?
 • B. Tôi nghĩ rằng một trong những lễ kỷ niệm thú vị nhất là Ngày Trái Đất.
 • D. Nó là cái gì vậy?
 • I. Đó là một ngày mà mọi người nghĩ đến việc bảo vệ trái đất.
 • H. Khi nào nhỉ?
 • C. Ngày 22 tháng 4.
 • J. Làm thế nào để mọi người ăn mừng nó?
 • E. Họ đưa ra những bài diễn thuyết về việc cứu vãn môi trường và làm sạch môi trường xung quanh.

 • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan