C. Speaking Unit 6: Competitions

 • 1 Đánh giá

Phần Language focus của Unit 6: Competitions (Các cuộc thi) tập trung vào các cấu trúc ngữ pháp thường gặp cũng như ôn tập về cách phát âm của từ. Dưới đây là lời giải của bài giúp các em nắm chắc kiến thức, học và làm bài tập tốt hơn.

Rearrange the following sentences of the conversation between Nam and Lan. Number 1 has been done for you as an example. (Sắp xếp lại các câu sau để tạo thành cuộc hội thoại giữa Nam và Lan. Số 1 được lấy làm ví dụ.)

 • A. Nam: What a pity! What about the Poetry Reciting Competition?
 • B. Lan: It’s so boring. Why don’t we go to the Athletics Meeting?
 • C. Nam: Which competition are you going to take part in this afternoon?
 • D. Lan: I haven’t decided yet. There is a General Knowledge Quiz that might be interesting. Shall we go there?
 • E. Nam: No. I don’t like the Quiz. What do you think of the Art Competition?
 • F. Lan: Yes. It’s a great idea. We’ll have a good chance to practise our English.
 • G. Nam: It sounds OK. But I am not very good at athletics. Would you like to go to the English Song Contest?
 • H. Lan: Oh, it’s good fun. But I find it quite hard to paint or draw.
 • I. Nam: And people must love you because you have a sweet voice.
 • J. Lan: I hope so.

Write your answers here: (Viết câu trả lời của em tại đây:)

1. C3. E5.A7. G9. I
2. D4. H6. B8. F10. J

Đoạn hội thoại hoàn chỉnh:

 • Nam: Which competition are you going to take part in this afternoon?
 • Lan: I haven’t decided yet. There is a General Knowledge Quiz that might be interesting. Shall we go there?
 • Nam: No. I don’t like the Quiz. What do you think of the Art Competition?
 • Lan: Oh, it’s good fun. But I find it quite hard to paint or draw.
 • Nam: What a pity! What about the Poetry Reciting Competition?
 • Lan: It’s so boring. Why don’t we go to the Athletics Meeting?
 • Nam: It sounds OK. But I am not very good at athletics. Would you like to go to the English Song Contest?
 • Lan: Yes. It’s a great idea. We’ll have a good chance to practise our English.
 • Nam: And people must love you because you have a sweet voice.
 • Lan: I hope so.

Hướng dẫn dịch đoạn hội thoại:

 • Nam: Bạn sẽ tham dự cuộc thi nào chiều nay?
 • Lan: Tôi chưa quyết. Có một bài kiểm tra Kiến thức tổng quát kháthú vị. Chúng ta cùng tới đó không?
 • Nam: Không, tôi không thích giải đố. Bạn nghĩ gì về Cuộc thi Nghệ thuật?
 • Lan: Oh, vui lắm. Nhưng tôi thấy khá khó để tô màu hoặc vẽ.
 • Nam: Thật đáng tiếc! Thế còn cuộc thi Đọc thơ?
 • Lan: Thật là nhàm chán. Tại sao chúng ta không đi dự Đại hội Điền kinh?
 • Nam: Nghe có vẻ ổn. Nhưng tôi không giỏi môn điền kinh. Bạn có muốn tham gia cuộc thi Tiếng Anh không?
 • Lan: Có chứ. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sẽ có cơ hội để luyện tập vốn tiếng Anh của mình.
 • Nam: Và mọi người hẳn sẽ thích bạn bởi vì bạn có một giọng nói rất ngọt ngào.
 • Lan: Tôi hy vọng vậy.

 • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan