C. Speaking Unit 16: The Wonders of the World

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề của Unit 16: The Wonders of the World (Các kì quan thế giới), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Exercise 1. Read the following statements about some wonders of the world and then answer the questions. (Đọc các câu về các kì quan thế giới sau và trả lời câu hỏi.)

A. The Great Wall of China was begun in 214 B.C.

It is the largest structure ever built.

B. The Taj Mahal in India was built between 1630 and 1652.

It is a tomb for the wife of an Indian prince.

C. The Statue of Liberty was opened in 1886.

It was a gift to Americans from the people of France.

D. The Eiffel Tower in Paris was completed in 1880.

It was built for the 100th anniversary of the French Revolution.

 1. Have you ever seen or heard any of these wonders of the world? (Em đã từng nghe về địa điểm nào trong những kì quan của thế giới này chưa?)
 2. Where were they? (Chúng ở đâu?)
 3. When were they built? (Chúng được xây dựng khi nào?)
 4. What are their special features? (Đặc điểm đặc biệt của chúng là gì?)
 5. What else do you know about these wonders? (Em biết gì khác về những kì quan này không?)
 6. Are there any famous wonders in your country? What are they? (Có kì quan nổi tiếng nào ở nước em không?)

Exercise 2. Complete the following conversation, using the words or phrases in the box, and then practise speaking it with a partner. (Hoàn thiện đoạn hội thoại sau, sử dụng từ và cụm từ trong bảng và thực hành đọc với bạn của mình.)

A. 142 steps
B. 1886
C. the French sculptor Bartholdi
D. the famous Statue of Liberty
E. the people of France
F. to go inside
G. climb the stairs
H. isn’t it

 • Guide: We are now approaching (1)___the famous Statue of Liberty___ which has weilcomed visitors to New York Harbour since (2)__ 1886___.
 • Andrew: Wow! Look at it.
 • James: Incredible, (3)__ isn’t it ___ ?
 • Guide: The statue was given to the United States by (4)__ the people of France___. It was designed by (5)__ the French sculptor Bartholdi___.
 • Andrew: It’s really huge. Do we get (6)__ to go inside __ ?
 • James: Of course. We can (7)__ climb the stairs ___ all the way up to the crown.
 • Andrew: Stairs? There’s no elevator?
 • James: Not to the top. But it’s just (8)__ 142 steps ___ !

Hướng dẫn giải:

1. D3. H5. C7. G
2. B4. E6. F8. A

Hướng dẫn dịch đoạn hội thoại:

 • Hướng dẫn viên: Bây giờ chúng ta sẽ đến cớiTượng Nữ thần Tự Do nổi tiếng đã lôi kéo du khách đến cảng New York từ năm 1886
 • Andrew: Wow! Nhìn nó kìa.
 • James: Không thể tin được phải không?
 • Hướng dẫn viên: Tượng được người Pháp tặng cho Hoa Kỳ. Nó được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Pháp Bartholdi.
 • Andrew: Nó thực sự rất lớn. Chúng ta có được để đi vào bên trong không?
 • James: Dĩ nhiên. Chúng ta có thể leo lên cầu thang lên đến vương miện.
 • Andrew: Cầu thang à? Không có thang máy à?
 • James: Không lên tới đỉnh. Nhưng nó chỉ là 142 bước thôi!

 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021